Mødedato: 24-03-1999

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Resumé

Realkredit Danmark anmeldte ved brev af 23. juni 1998 sine standardsamarbejdsaftaler med en række pengeinstitutter om formidling af og garantistillelse for realkreditinstitutlån. Realkreditinstituttet anmodede om erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven § 9, subsidiært om individuel fritagelse efter konkurrenceloven § 8, stk. 1. Konkurrencestyrelsen vurderede, at der i Privatkundeaftalen, Tillæg til Privatkundeaftalen, Erhvervsaftalen og informationsformidlingsaftalen med Totalkredit ikke var forhold, som var omfattede af konkurrenceloven § 6, hvorfor forudsætningerne for at meddele Realkredit Danmark en ikke-indgrebserklæring efter konkurrenceloven § 9 for disse aftaler var til stede.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4, jf. §6, stk. 1 og §16, stk. 1, nr. 1.

Brancher

Realkredit

Samhandeler

Ikke angivet