Mødedato: 01-05-2005

Rapport om frivillige kæder

Resumé

De frivillige kæder og deres brancheorganisationer fremsatte i 2004 ønske til økonomi- og erhvervsministeren om at få ændret reglerne for kædesamarbejde. Baggrunden for ønsket var at de frivillige kæder i de seneste år har følt, at de gældende regler var for uklare og lagde for stramme bånd på deres handlefrihed, hvilket svækkede de frivillige kæders mulighed for at klare sig i konkurrencen med kapitalkæderne. Som reaktion på henvendelsen bad økonomi- og erhvervsministeren Konkurrencestyrelsen om at analysere de frivillige kæders konkurrenceforhold og at komme med anbefalinger til, hvordan de rejste problemstillinger mest hensigtsmæssigt kunne løses. Rapporten giver bl.a. et overblik over løsningen af disse.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant