Mødedato: 17-06-1998

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Resumé

Sagen vedrørte en rammeaftale mellem Dansk ErhvervsOptik medlemmer, der skulle åbne for at disse kunne levere til det offentlige i konkurrence med den største aktør, kapitalkæden Synoptik. var omfattet af forbuddet i KL § 6, og kunne derfor ikke gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Rammeaftalerne indgås på medlemmernes vegne med større, offentlige og private virksomheder, og de medlemmer, der ønsker at være omfattet af aftalerne, forpligter sig til at foretage den ødvendige synsprøver og til at levere visse standardkvaliteter inden for brillestel og -glas tilnærmere fastsatte maksimumpriser. Rammeaftalerne indebar et horisontalt prissamarbejde, hvor foreningen indgiver samlet tilbudpå medlemmernes vegne om levering til en bestemt maksimumpris. Rammeaftalerne var derfor konkurrencebegrænsnede, men dog berettiget til en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Som begrundelse henviste rådet til at rammeaftalen gav mulighed for, at foreningens medlemmer ville kunne byde på større opgaver som de ikke individuelt selv ville kunne løse. Dermed kunne de kunne de konkurrere med den eneste landsdækkende optikerkæde.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Optik

Samhandeler

Ikke angivet