Mødedato: 28-11-2001

Program til individuel beregning af værkstedstimepris i autoværksteder

Resumé

Sagen vedrørte et program til individuel beregning af værkstedstimepris hos autoværksteder. Håndværksrådet ønskede at videreudvikle det eksisterende system til brug for kalkuleringer i autobranchen, således at de på baggrund af medlemsvirksomhedernes indberettede oplysninger beregnede et gennemsnit af en lang række omkostningsposter, f.eks. husleje, forbrugsudgifter og lignende og ligeledes et gennemsnit af timepriserne. Styrelsen fandt, at der ikke var tale om en konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens § 6. Styrelsen havde i denne forbindelse lagt vægt på, at der var tale om faktiske og historiske omkostninger og timepriser, og at de indberettede oplysninger blev fastsat helt frit af den enkelte medlemsvirksomhed.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Autoværksted

Samhandeler

Ikke angivet