Mødedato: 26-01-2000

Prisforskel på coatede engangskatetre

Resumé

Sagen vedrørte en klage indgivet af Odense kommune mod Coloplast Danmark A/S og Astra Tech A/S. Sagen omhandlede priserne på coatede engangskatetre. Det fandtes, at der ikke på det foreliggende grundlag hverken kunne statueres brud på konkurrencelovens § 6, stk. 1 om indgåelse af konkurrencebegrænsede aftaler, og at Astra Tech A/S ikke havde overtrådt forbuddet i konkurrencelovens § 11, stk. 1, vedrørende misbrug af dominerende stilling.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§§6, stk. 1 og 11, stk. 1

Brancher

Engangskatetre

Samhandeler

Ikke angivet