Mødedato: 18-06-2003

Priser på flyruten København – Ålborg

Resumé

Statsministeren modtog den 25. september 2002 en henvendelse fra direktør Flemming Qvist, Ålborg, om, at bruttopriserne på flyrejser mellem Ålborg og København over en årrække er steget markant. Han henviste særligt til, at SAS’ pris på årskort til ruten er steget med 168 pct. siden 1997. Statsministeren oversendte henvendelsen til økonomi- og erhvervsministeriet, som videresendte den til Konkurrencestyrelsen. Som led i analysen indhentede Konkurrencestyrelsen oplysninger om priser, rabatter, omkostninger og skatter fra de tre selskaber (SAS, Cimber Air og Scan Con Airway), som fløj på København – Ålborg og Roskilde – Ålborg. På baggrund af oplysningerne kunne det konstateres, at alle tre selskaber havde underskud på ruten (nettobilletindtægt fratrukket samlede variable og faste omkostninger (inkl. kapitalomkostninger) på ruten). Hverken SAS eller de øvrige selskaber på ruten fik dækket omkostningerne ved rutens billetindtægter. Konkurrencestyrelsen fandt derfor ikke, at det på det foreliggende grundlag kunne antages, at hverken SAS’ priser eller prisstigninger på ruten København – Ålborg var udtryk for misbrug af dominerende stilling i form af påtvingelse af urimeligt høje priser. Dette havde styrelsen meddelt økonomi- og erhvervsministeren, som underrettede Flemming Qvist og Folketingets Erhvervsudvalg om Konkurrencestyrelsens analyser.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Skadesteorier

Overpriser

Brancher

Fly

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Formentlig fly mellem København og Ålborg