Mødedato: 26-08-1998

Prioritering af anmeldelser af aftaler indgået inden 1. januar 1998

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af konkurrenceloven var der givet særlige bestemmelser om aftaler, indgået inden lovens ikræfttædelse, dvs. 1/1-1998. En særlig frist frem til den 1. juli 1998 var endvidere optaget jf. hvilken aftaler, der mentes omfattet heraf, skulle anmeldes til konkurrencestyrelsen. Konkurrencestyrelsen oplyste i forbindelse hermed, at have modtaget 845 anmeldelser indeholdende 1070 aftaler, hvilket dikteret en prioritering af aftalerne og en vis forsinkelse inden disse var behandlet. I notatet opstilles nogle principper for hvordan denne prioritering vil ske.

Myndigheder

Rådet

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Aftaler

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke relevant