Mødedato: 20-12-2000

Printfo AmbA’s samarbejde falder ind under bagatelgrænsen

Resumé

Indledningsvist bemærkes det, at Printfo AmbA er et netværkssamarbejde mellem mere end 30 grafiske virksomheder, fortrinsvis om fælles indkøb af edb-softwareløsninger. Styrelsen meddelte PrintNet AmbA (nu Printfo AmbA) at forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, ikke galdt det anmeldte samarbejde i selskabet jf. lovens § 7, stk. 1, nr. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

EDB

Samhandeler

Ikke angivet