Mødedato: 27-09-2000

PP Mester Maling A/S’ kædeaftale med malermesterejede farvehandlere

Resumé

Sagen vedrørte en kædeaftale mellem PP Mester Maling A/S og 23 malermesterejede farvehandlere. Kædeaftalen faldt ikke ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 2, eftersom den ikke vurderedes at indeholde de i denne bestemmelse nævnte konkurrencebegrænsninger. Styrelsen valgte således at imødekomme selskabets primære ansøgning om en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 2

Brancher

Male

Samhandeler

Ikke angivet