Mødedato: 27-10-1999

POSTscandias klage over manglende adgang til bladtilskud mv.

Resumé

Konkurrencestyrelsen behandlede en klage fra POSTscandia vedr. manglende adgang til bladtilskuddet til distribution af dag-, uge- og månedsblade, hvorfor selskabet i økonomisk henseende afskæres fra at kunne distribuere de omhandlede forsendelser konkurrence med Post Danmark. Da bestemmelsen dog var en konsekvens af lovgiving var styrelsen afskåret fra at behandle klagen, uanset den umiddelbart var enig i den underliggende klage.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 2

Skadesteorier

Forvridende lovgivning

Brancher

Blade

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet