Mødedato: 30-08-2007

Post Danmarks priser og vilkår for magasinpost (magasinpost I)

Resumé

I Magasinpostsagen I fandt konkurrencerådet, at Post Danmarks kumulerede rabatter for magasinpost udgjorde et misbrug efter konkurrencelovens § 11 og artikel 102. Pris- og rabatsystemet havde en referenceperiode på ét år og medførte et spænd på op til 24 pct. mellem højeste og laveste pris, afhængigt af magasinposttype, vægt, antal årlige omdelinger mv. For kunder med individuelle listepriser kombineret med individuelle mængderabatter var spændet op til [FJERNET] pct. mellem højeste og laveste pris. Konkurrencerådet fandt, at et sådant pris- og rabatsystem med flere på hinanden følgende trin gav kunderne et stærkt incitament til at øge omsætningen hos Post Danmark fremfor konkurrenterne. Det gjaldt navnlig, da marginalprisen for ekstra omdeling hos Post Danmark flere steder ville være negativ for kunderne. Pris- og rabatsystemet var derfor loyalitetsskabende og markedsafskærmende både efter tradtitionel praksis og bedømt med udgangspunkt i evnen til ekskludere en lige så effektiv konkurrent (pkt. 261-404). Denne effekt blev endvidere forstærket ved, at Post Danmark var en uomgængelig samhandelspartner (pkt. 405-409). Som et selvstændigt forhold fandt Konkurrencerådet, at rabatterne havde medført usaglig forskelsbehandling mellem kunder i intern konkurrence (pkt. 436-463). Konkurrencerådet gav derfor Post Danmark påbud om at ændre dens rabatordning. Der blev fulgt op på sagen 31/10-2007.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

a) § 11 og artikel 102 og b) § 11, stk. 3, nr. 3, og artikel 102c.

Skadesteorier

Ekskluderende rabat og diskrimination

Brancher

Post

Samhandeler

Ja

Metoder

SSNIP