Mødedato: 28-11-2005

Post Danmarks gebyrer for garanteret kl. 10-levering og for leje af postbokse

Resumé

Post Danmark meddelte, at man agtede at indføre to nye ydelser med virkning fra den 6. februar 2006. Den ene ydelse, som vil koste 1.800 kr. ekskl. moms om året, vil dække garanteret levering af dagens brevpost inden kl. 10. Den anden ydelse, som vil koste 600,- kr. ekskl. moms om året, vil dække leje af postbokse, som hidtil har været gratis. Ønskede kunden at leje en postboks, som kan modtage breve og pakker, der kræver kvittering for modtagelsen, udgør den årlige leje for denne service 1.400 kr. ekskl. moms. Konkurrencestyrelsen modtog en række henvendelser fra virksomheder og private kunder, efter Post Danmark havde varslet kunderne om indførelse af de nye gebyrer. Mange erhvervsvirksomheder har behov for begge ydelser og har derfor reelt ikke nogen valgmulighed. Og da Post Danmark har en markedsandel tæt på 100 pct., og der derfor principielt kunne foreligge misbrug af markedsmagt, gik Konkurrencestyrelsen ind i sagen. Styrelsen har herefter anmodet Post Danmark om at begrunde prisen på ydelserne, herunder om der er en sammenhæng mellem priserne og Post Danmarks omkostninger. Post Danmark kunne dog redegøre for, at prisen dækkede omkostningerne, og at avancen ikke var urimelig. Styrelsen fandt derfor ikke, at sagen skulle forfølges længere, men ville holde øje med udviklingen på markedet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke angivet