Mødedato: 15-12-2017

Polygon A/S’ erhvervelse af Dansk Bygningskontrol A/S

Resumé

Transaktionen omfatter Polygon A/S’ erhvervelse af enekontrol over Dansk Bygningskontrol A/S. Polygon udbyder tjenesteydelser inden for skadeservice i Danmark og har i alt 9 afdelinger fordelt i Danmark. Skadeserviceydelser omfatter primært rengøring, bevaring og genopretning efter brand-, vand-, klima- og miljøskader. Polygon A/S er ultimativt kontrolleret af Triton-kapitalfondene. Triton er en gruppe af private equity fonde og selskaber, der fokuserer på investeringer i mellemstore virksomheder primært i Europa. Dansk Bygningskontrol udbyder ligeledes tjenesteydelser inden for skadeservice i Danmark og har i alt 12 afdelinger i Danmark. Dansk Bygningskontrol har desuden kontrol over datterselskaberne Fiona Rental A/S, som beskæftiger sig med udlejning af affugtere, pumper og generatorer samt Dansk Bygningskontrol Fugtteknik A/S, der beskæftiger sig med specialaffugtning og nybyggeriudtørring. Fiona Rental A/S og Dansk Bygningskontrol Fugtteknik A/S indgår begge i transaktionen. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant