Mødedato: 16-03-2023

Polaris Private Equity V K/S’ erhvervelse af aktiver og forpligtelser vedrørende DXC Technology Danmark A/S, DXC Technology Norge AS og DXC Technology Sverige AB

Resumé

Transaktionen omfattede Polaris Private Equity V K/S’ erhvervelse af aktiver og forpligtelser vedrørende DXC Technology Danmark A/S, DXC Technology Norge AS og DXC Technology Sverige AB. Aktiviteterne i ”Eclipse”-rapporteringsenheden består hovedsageligt af (i) ERP og modulære løsninger (Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations), og (ii) administrerende tjenester (vedligeholdelse og opgradering af Microsoft Dynamics). Target er leverandør af software systemer, blandt andet Microsoft Dynamics i Skandinavien. Herudover leverer Target konsulentydelser i forbindelse med implementering og service af de leverede softwaresystemer. Køberne vil som en del af transaktionen overtage aktiver og forpligtelser relateret til ”Eclipse”-rapporteringsenheden, som er direkte henførbare til de aktiviteter som overtages fra DXC Technologies.
Disse aktiver og forpligtelser inkluderer ”Eclipse”-rapporteringsenheden såvel som lejekontrakter, debitorer, igangværende arbejder, leverandørgæld, medarbejderforpligtelser og anden gæld til at faciliterer ”Eclipse”
fremadrettet. Target har hovedsæde i Valby (København) og har aktuelt ca. 348 medarbejdere i Norden, heraf ca. 204 i Danmark. Kunderne er kommercielle (B2B) og offentlige kunder (B2P). Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant