Mødedato: 10-08-2018

Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over ProData Consult A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Polaris Private Equity IV K/S (”Polaris IV) og ProData Consult A/S (”ProData”). ProData er et IT-konsulenthus, der stiller konsulenter til rådighed for eksterne virksomheder, som efterspørger konsulentydelser til løsning af konkrete opgaver. ProDatas netværk af konsulenter har særligt fokus på at yde rådgivning vedrørende IT-relaterede problemstillinger, men afhængigt af kundens behov tilbydes også andre typer konsulentrådgivning, herunder forretnings- og ledelsesrådgivning. Polaris IV er en del af kapitalfonden Polaris Private Equity, som er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Polaris Management A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant