Mødedato: 16-12-2019

Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over Link Logistics Holding A/S

Resumé

Sagen vedrører Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over Link Logistics Holding A/S. Polaris er en private equity fond, der er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Polaris Management A/S. Polaris Management A/S rådgiver tre aktive fonde, som hovedsagligt investerer i danske og svenske virksomheder inden for forskellige forretningsområder. Link Logistics A/S udbyder transport og logistik ydelser, som kan inddeles i følgende: kurérforsendelser (nationalt og internationalt), transport af lægemidler, lagerdrift, godstransport og særlige transportopgaver, eksempelvis transport af farligt gods (ADR), oversize gods og SLV sikkerhedsgodkendt kørsel. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte herefter fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Speditører

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet