Mødedato: 15-01-2018

Pioneer Point Partners LLP og Davidson Kempner Capital ManagementL.P.’s erhvervelse af fælles kontrol over NGF Nature Energy BiogasA/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Pioneer Point Partners LLP (”Pioneer”) og Davidson Kempner Capital Management, L.P. (”Davidson Kempner”) på den ene side og NGF Nature Energy Biogas A/S (”NGF Biogas”) på den anden. Transaktionen indebærer, at Pioneer og Davidson Kempner erhverver fælles kontrol over NGF Biogas. Forud for transaktionen var NGF Biogas ejet af 8 danske kommuner gennem selskabet Naturgas Fyn I/S. NGF Biogas udfører aktiviteter i Danmark inden for bl.a. biogasproduktion, salg af- og handel med gas, transport af gas samt andre gas-relaterede ydelser. Pioneer er et investeringsselskab, der fokuserer på europæiske selskaber med aktiviteter inden for energi, miljø og/eller vand. Pioneer havde ingen aktiviteter i Danmark forud for fusionen. Davidson Kempner er et globalt investeringsselskab, der primært beskæftiger sig med rådgivning af private investeringsfonde. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant