Mødedato: 28-08-2023

PHM Danmarks ApS’ erhvervelse af enekontrol over Vækst og Miljø A/S

Resumé

Transaktionen omfatter, at PHM Danmarks ApS’ erhverver enekontrol over Vækst og Miljø A/S. Fusionen finder sted ved en aktieoverdragelse, hvor PHM Danmark ApS erhverver 100 pct. af aktierne i Vækst og Miljø A/S. PHM Danmark ApS erhverver herved enekontrol over Vækst og Miljø A/S. Vækst og Miljø A/S er en dansk anlægsgartnervirksomhed, som tilbyder ydelser vedrørende nyanlæg og vedligeholdelse af grønne arealer, brolægger- og entreprenørarbejde, asfaltering samt saltning, snerydning og ejendomsservice. Vækst og Miljø A/S har to lokationer i henholdsvis Slagelse og Odense. Vækst & Miljø A/S opererer på det danske marked, og udbyder sine primære tjenester på Sjælland og Fyn. PHM Danmark ApS indgår i koncernen PHM Group, som har aktiviteter i Finland, Sverige, Norge, Danmark og Tyskland. PHM Danmark ApS har aktiviteter vedrørende økonomistyring, ejendomsdrift, ejendomsadministration, rengøring, transport, mindre anlægsarbejder og renovering, elektriker-, VVS-, og ventilationsarbejde, have og vedligehold samt snerydning. PHM Danmark ApS er aktiv via en række datterselskaber, herunder Tip Top Ejendomsservice ApS, Daseko ApS, Sundby Rengørings Service ApS, OK Rengøring A/S, KRS ApS, WA ApS, Ejendomsvirke A/S, HN Service ApS, Altiren A/S, Alt i Polering ApS, Grindsted vinduesservice ApS og Saniservice ApS. PHM Danmark ApS har sine primære aktiviteter på Sjælland. KFST goekendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant