Mødedato: 30-08-2007

PFA Pension A/S’ køb af aktiepost i FunktionærPension

Resumé

Sagen vedrører PFA Pension A/S’ køb af aktiepost i FunktionærPension. PFA Pension A/S (PFA) indgår i PFA-koncernen. PFA tilbyder pensionsordninger til lønmodtagere gennem overenskomster og firmapensionsordninger samt i begrænset omfang individuelle ordninger. FunktionærPension udvikler og administrerer overenskomstaftalte arbejdsmarkedspensionsordninger for HK-funktionærer og butiksansatte på det private arbejdsmarked. FunktionærPensions formål er at sikre, at overenskomsternes bestemmelser om pension udmøntes i de bedst mulige pensionsordninger. Ved den anmeldte fusion overdrog DA og HK hver især 26 pct. af aktiekapitalen i Holdingaktieselskabet FunktionærPension til PFA. Aktiefordelingen var herefter, at DA og HK hver især ejede 24 pct. af aktierne, mens PFA ejede 52 pct. af aktierne i Holdingaktieselskabet FunktionærPension. Ved overdragelsen af 52 pct. af aktierne i Holdingaktieselskabet FunktionærPension opnåede PFA kontrol over dette selskab sammen med DA og HK. Fusionen blev godkendt uden vilkår.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke angivet

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Pension og forsikring

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Livs- og pensionsforsikring. Overenskomstsaftalte arbejdsmarkedspensioner og kommercielle pensionsordninger