Mødedato: 16-06-1999

PBS krav om obligatorisk serviceabonnement i indløsningsaftaler med forretninger ophæves

Resumé

PSB valgte efter en revidering af deres system at ophæve sit obligatoriske krav om, at forretninger i forbindelse med indgåelse af indløsningsaftaler skulle tegne et obligatorisk serviceabonnement for teleterminaler. Konkurrencestyrelsen tog beslutningen til efterretning og lukkede sagen. Sagen tog sit udgangspunkt i en klage fra en forretning, der selv ejer sine terminaler, og som fandt det urimeligt, at man i årligt servicegebyr for 5 terminaler skulle betale næsten det samme som for én ny terminal.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Koblingssalg

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet