Mødedato: 27-11-2000

PBS’ gebyrer for handel på internettet

Resumé

PBS har siden april 1999 opkrævet et gebyr på 1,95 kr. pr. transaktion ved brugen af Dankort på Internettet, samt et risikotillæg på 0,15 pct. af det omsatte beløb. Tillægget på de 0,15 pct. opkræves ikke, hvis forretningen og kortholder begge har et såkaldt SET-certifikat. PBS fandt, at anvendelse af SET nedsatte risikoen for tab på internettet. Konkurrencestyrelsen fandt, at PBS har haft udgifter til etablering af den nødvendige infrastruktur til Internethandel og derved opbygning af den nødvendige sikkerhed for betalingerne. Omkostningerne herved skulle især dækkes af afgiften på 1,95 kr. pr. transaktion. Udviklingen i omfanget af internethandel med Dankortet havde været en del mindre end forventet ved starten. PBS ville med det aktuelle omfang af Internethandel ikke få dækket sine etableringsudgifter foreløbigt. Hertil kom udgifterne til drift af systemet. På den baggrund var der ikke grundlag for at anfægte transaktionsgebyret på 1,95 kr. Driften af systemet inkl. driftsmæssige afskrivninger af investeringerne måtte således indtil videre antages at ville vise underskud. Derudover fandt styrelsen, at der derimod ikke var grundlag for et risikotillæg for SSL på 0,15 pct. af transaktionsbeløbet. Samlet set var der således grundlag for, at risikotillægget for SSL blev nedsat til 0,10 pct. af transaktionsbeløbet.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Betalingkort

Opfølgninger

Nej

Brancher

Internetbetaling

Samhandeler

Ikke angivet