Mødedato: 29-09-2004

PBS A/S køber en tredjedel af aktierne i joint venturet e-Boks A/S

Resumé

Sagen vedrørte PBS A/S’ køb af en tredjedel af aktierne i joint venturet e-Boks A/S. Købet udgjorde en fusion efter konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. § 12 a, stk. 2. Da der ikke var væsentlige barrierer for etablering af ”elektronisk mailbox service”, kunne fusionen ikke antages at skabe eller styrke en dominerende stilling, hæmme den effektive konkurrence betydeligt eller i øvrigt have nogen afgørende effekt på markedet i Danmark. Konkurrencestyrelsen godkendte således PBS A/S’ køb af en tredjedel af aktierne i e-Boks A/S i henhold til konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Betalingsinfrastruktur

Samhandeler

Ikke relevant