Mødedato: 22-06-2005

PBS A/S​ BasisPakke

Resumé

Denne sag drejede sig om PBS A/S’ (PBS) såkaldte BasisPakke, der i perioden 1. januar – 1. marts 2005 indeholdte en vejledende takst på 50 øre for pengeinstitutternes opkrævning af dankortgebyr over for forretningerne. Konkurrencestyrelsen har i dankortundersøgelsen vurderet, at PBS’ BasisPakke kunne udgøre en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Konkurrencestyrelsen vurderede dog efterfølgende, at PBS’ BasisPakke, der var en del af en aftale mellem PBS og pengeinstitutterne om administration af dankortindløsningsaftaler, ikke indeholdte konkurrencebegrænsninger i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1. Det i BasisPakken ( på forhånd fastsatte) dankortgebyr på 50 øre, kunne ikke samlet set antages at have til følge (virkning) at begrænse konkurrencen og udgjorde derfor ikke en konkurrencebegrænsning i konkurrencelovens forstand.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Pengeinstitutter

Samhandeler

Ikke angivet