Mødedato: 31-05-2000

Påstand om at handelsskoler har aftalt priser for indtægtsdækkede kurser afvises

Resumé

Styrelsen har ved afgørelse lukket sagen angående påstået kartelsamarbejde på handelsskolerne. På baggrund af en artikel i Økonomisk Ugebrev nr. 1/2000, hvori det fremgik, at en række nærmere navngivne handelsskoler indbyrdes havde aftalt priser for indtægtsdækkede kurser, rettede styrelsen henvendelse til de i artiklen nævnte handelsskoler, og indhentede oplysninger til belysning af sagen. Styrelsen fandt ikke beviser for, at de i sagen berørte handelsskoler indbyrdes havde aftalt priser for kurser under indtægtsdækket virksomhed.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Brancher

Kartelsamarbejde

Samhandeler

Ikke angivet