Mødedato: 29-11-2000

Påbud til Osram A/S om ikke at deltage i priskoordinering

Resumé

Konkurrencestyrelsen påbød Osram A/S om, at ophøre med at fremsende listepriser til Phillips, idet dette blev betragtet som en samordnet praksis om prisdannelse, og derfor stred imod KL § 6, stk. 3, jf. stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§16, jf. §6, stk. 4.

Skadesteorier

Priskoordinering

Brancher

El-installation

Samhandeler

Ikke angivet