Mødedato: 24-11-1999

Påbud til leverandører af ortopædiske sko

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte 4 leverandører af ortopædiske sko, at omhæve en konsortieaftale, der var i strid med KL § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 og 3. Konsortieaftalen betød at Horsens Kommune kun modtog ét fælles tilbud fra de 4 leverandører ved EU-udbud.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 og 3

Brancher

Fodtøj

Samhandeler

Ikke angivet