Mødedato: 26-04-2000

Påbud til Danske Entreprenører om ophævelse af Regler for regningsarbejde

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Danske Entreprenører, at deres vedtagelse af regler for regningsarbejde, ikke kunne gives en individuel fritagelse fra KL § 6, stk. 1, efter KL § 8, stk. 1, idet regningsarbejdet indeholdte normering af avance og gennerelle omkostninger. En sådan indeholdelse ville begrænsekonkurrencen, da Danske Entreprenørers medlemmers kalkulationsadfærd ville uniformeres, da den enkelte virksomhed ville være tilbøjelig til at følge branchekutymen. Styrelsen henviste i øvrigt til Konkurrencerådet afgørelse af 29. marts 2000 i en tilsvarende sag om Byggeriets Arbejdsgiveres vedtagelse af vejledende regler for regningsarbejde.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4, jf. §16, stk. 1, nr. 1

Brancher

Entreprenør

Samhandeler

Ikke angivet