Mødedato: 29-11-2000

Påbud om ophævelse af prisaftale vedrørende brolægning

Resumé

Konkurrencestyrelsen udstedte påbud om ophævelse af prisaftalerne imellem Brolæggerlauget i Danske Entreprenører og 2 kommuner. Prisaftalerne indeholdte priser for fakturaering af arbejdsydelsen på brolægningsarbejde. Det blev under sagsbehanldingen fremført, at prisaftalerne havde til formål og faktisk virkning, at undgå udabejdelsen af udbudsmateriale. Styrelsen fandt ikke, at det kunne begrunde en fritagelse.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Brancher

Brolægger

Samhandeler

Ikke angivet