Mødedato: 29-08-2001

Påbud om ophævelse af dele af aftale om filetafskær

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte, at en aftale mellem Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening og Dansk Pelsdyr Foder A/S var i strid med KL § 6, stk. 1, og ikke kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Dette skyldtes at aftalen indeholdte bestemmelser om priser og prisregulering, der indebar at ingen køber var berettiget til at betale en højere købspris til én leverandør uden at hæve prisen til andre. Styrelsen fandt, at dette sigtede mod at begrænse priskonkurrence. Det blev påbudt parterne at ophæve bestemmelserne.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2

Brancher

Landbrug (foder)

Samhandeler

Ikke angivet