Mødedato: 18-06-2015

Overholder din virksomhed konkurrencereglerne?

Resumé

For at give virksomheder et redskab til at få konkurrencereglerne tænkt ind i virksomhedens dagligdag lod KFST udarbejde to vejledninger. Dels en der søger at tydeliggør, hvordan virksomheder efter styrelsens opfattelse kan sørge for at overholde konkurrencereglerne i praksis )23 sider) og dels en kortere miniguide (12 sider), de opsumer hovedelementerne. Den første generelle guide åbner med at gennemgå konsekvenser af at overtræde konkurrencereglerne, dvs. risikoen for straf og krav om erstatning. Herefter beskrives nogle faser i arbejdet med at udarbejde en compliance politik, der bl.a. omfatter identifikationen af virksomhedsspecifikke risici. Det sidste omfatter bl.a. en kort opridsning af konkurrencerettens grundpiller, forbuddet med konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans. I forhold til risikoen for konkurrencebegrænsende aftaler skitseres herefter en række aftaletyper, men bør være påpasselige med at anvende fx 1) tidsubegrænset konkurrence-/eksklusivitetsklausuller og 2) et eksklusiv opdeling af territorier og generelt forbud mod salg uden for dette. Derudover anbefales det at virksomhederne overvejer at få udarbejdet forskellige checklister og målrettet uddannelsestilbud til medarbejderne i organisationen.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant