Mødedato: 30-09-1998

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Resumé

I sagen havde RBF og Hotel- og Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA) indgået “aftale” at ophæve bestemmelser i en kollektiv overenskomst mellem RBF og HORESTA om, at anvisning af løsarbejdere foregik gennem de stedlige offentlige arbejdsformidlingskontorer. Konkurrencestyrelsen fandt ikke at den nye aftale var en aftale, omfattet af konkurrencelovens § 6, idet HORESTA ikke havde tiltrådt denne. Derimod fandt Konkurrencerådet den ældre aftale problematisk og påbød den ophævet. Konkurrenceankenævnet ophævende dog påbudet, idet ankenævnet ikke fandt, at Konkurrencerådet havde haft hjemmel til at træffe den pågældende afgørelse. Sagen blev herefter indbragt for Østre Landsret, der frikendte Konkurrenceankenævnet ved dom af 16/11-2001.