Mødedato: 21-06-2000

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Resumé

Århus Stiftstidende anmeldte en aftale indgået mellem Århus Stiftstidende og Jyllands Posten med anmodning om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens §9, subsidiært en fritagelse, jf. konkurrencelovens § 8, stk. 1. Styrelsen fandt, at aftalen var omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens §6. Der kunne således ikke gives ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9. Ydermere kunne der ikke gives parterne en individuel fritagelse i medfør af samme lovs § 8.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Avis/blad

Samhandeler

Ikke angivet