Mødedato: 17-12-2003

Overenskomst for UBOD og aftale mellem UBOD og Copy-Dan Kabel-TV II

Resumé

Sagen vedrørte en overenskomst for UBOD og aftale mellem UBOD og Copy-Dan Kabel-TV. UBOD var en sammenslutning af radiofonier. Overenskomsten koordinerede radiofoniernes rettigheder med hensyn til kabeldistribution, og aftalen mellem UBOD og Copy-Dan Kabel TV koordinerede administrationen af rettigheder i forbindelse med udsendelse af radio- og TVprogrammer via kabel. Der var i sagen tale om en genanmeldelse, idet den fritagelse, som Konkurrencerådet ved afgørelse af 15. december 1999 gav de to aftaler udløb den 31. december 2002. Styrelsen kunne i medfør af konkurrencelovens § 9 erklære, at de anmeldte aftaler ikke faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Dette hvile dog på at konkurrenceloven slet ikke fandt anvendelse.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Tjenesteydelse

Samhandeler

Ikke angivet