Mødedato: 26-11-2003

Overdragelses- og Samarbejdsaftale vedr. containertransport

Resumé

Anmeldensen vedrørte en overdragelses- og samarbejdsaftale omhandlende containertransport mellem DSV A/S, DFDS Roland Munch A/S, DFDS Transport (Denmark) A/S og Anders Nielsen & Co A/S med anmodning om en ikkeindgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9. Den anmeldte aftale indeholdte en aftale om overdragelse af en del af DFDS Roland Munch A/S’ aktiviteter til Anders Nielsen & Co A/S. Overdragelsen var ikke omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol, idet den falder under tærskelværdierne i lovens § 12, stk. 1. Styrelsen meddelte på den baggrund en ikke-indgrebs-erklæring for den anmeldte Overdragelses- og Samarbejdsaftale mellem DSV A/S, DFDS Roland Munch A/S, DFDS Transport (Denmark) A/S og Anders Nielsen & Co A/S i medfør af konkurrencelovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Transport

Samhandeler

Ikke angivet