Mødedato: 25-04-2005

Østre Landsret dom af 25. april 2005 – El-virksomhed (UfR 2005.2343Ø)

Resumé

Tiltalte, der drev virksomhed inden for el-branchen, havde overtrådt konkurrencelovens § 6 ved i 1998 i 2 tilfælde i forbindelse med el-entrepriser til i alt ca. 7 mio. kr. at have deltaget i koordinering af tilbudsgivning med andre selskaber i branchen. Udover overtrædelsen af konkurrenceloven vedrørte sagen spørgsmålet om forældet og betydningen af en korrekt markedsafgrænsning. Tiltalte blev idømt bøde på DKK 74.000 ved Retten i Frederikssund dom af 15. november 2004. Sagen blev herefter anket til Landsretten, som stadfæstet bøden, og afviste at der var noget krav om en markedsafgrænsning eller mærkbarhed. Sagen er gengivet i UfR 2005.2343Ø.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Bøde

Opfølgninger

Nej