Mødedato: 01-12-2005

Østre Landsret dom af 1. december 2005 – The Swatch Group Nordic AB

Resumé

The Swatch Group Nodic AB havde indgået aftaler med sine forhandlere om, at disse ikke måtte sælge ure med rabat i forhold til de vejlende priser. Landsretten fandt, at disse aftale var konkurrencebegrænsende, jf. konkurrence lovens § 6, stk. 1, nr. 1. The Swatch Group Nodic AB blev idømt bøde på DKK 200.000, og dennes Country Manager blev i dømt bøde på DKK 10.000, jf. konkurrencelovens § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 6, stk. 1, jf. stk. 3. I modsætning hertil havde Byretten fundet at det ikke var bevidst og frifundet selskabet.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Bøde

Opfølgninger

Nej