Mødedato: 30-05-2001

Øresundscement I/S

Resumé

Aalborg Portland A/S og Cementa AB anmeldte den 29. juni 1998 en joint venture-aftale om etablering og drift af Øresundscement I/S. Formålet med at danne selskabet Øresundscement I/S var at etablere et midlertidigt projektorienteret samarbejde om fælles udviklingsaktiviteter og om mulige fælles cementleverancer til Øresundsforbindelsen. Aftalen var anmeldt med henblik på at opnå en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens § 9, subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1. Parterne meddelte efterfølgende, at selskabet Øresundscement I/S er opløst. Da den anmeldte joint venture-aftale er omfattet af overgangsbestemmelsen i konkurrencelovens § 27, stk. 4, og aftalen nu er ophævet, har Konkurrencestyrelsen herefter ikke fundet anledning til at behandle den anmeldte aftale. Konkurrencestyrelsen har derfor meddelt parterne, at såfremt man ikke hører fra dem inden en bestemt tidsfrist, anses sagen for afsluttet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 27

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§27, stk. 4

Brancher

Cement

Samhandeler

Ikke angivet