Mødedato: 24-02-1999

Opslagsregler i § 7, stk. 1, i kollegiale regler for læger

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at opslagsreglen i Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL) favoriserede Ugeskrift for Læger på bekostning af andre medie, idet reglen indeholdte en bestemmelse om, at stillingsopslag først skulle være opslået i Ugeskrift for Læger før den måtte søges. DADL tilkendegav at ville ændre bestemmelse, således at stillingerne også kunne være opslået i andre medier.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Brancher

Læge

Samhandeler

Ikke angivet