Mødedato: 30-01-2002

Opsigelsesvarsel ved udlån af reolsystem til detailforretninger

Resumé

Spekter A/S, der var en væsentlig udbyder af maleværktøj på det danske marked, udlånte reolsy-stemer til præsentation af produkter til sine forhandlere. Udlånsaftalen rummede en klausul om at reolsystemet alene måtte anvendes til præsentation af produkter fra Spekter A/S. Konkurrencesty-relsen fandt dette uproblematisk, formentlig fordi aftalen kunne opsiges med et gensidigt opsigel-sesvarsel på 14 dage. Styrelsen meddelte endvidere Spekter A/S, at enhver form for tilskyndelse til detailforretningerne til at overholde et foreskrevet prisniveau ansås som forbudt. Udlevering af en vejledende prisliste ansås dog ikke i sig selv for at føre til prisbinding.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Brancher

Detailforretning

Samhandeler

Ikke angivet