Mødedato: 29-08-2001

Ophørt samarbejde mellem Topdanmark, BG Bank og BG Pension

Resumé

Topdanmark meddelte konkurrencestyrelsen, at samarbejdsaftalen imellem Topdanmark, BG Bank og BG Pension om salg af pensioner var bortfaldet ved Danicas (Danske Banks) køb af BG Pension i februar 2001. Aftalen var anmeldt til styrelsen med anmodning om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9, subsidiært en individuel fritagelse efter lovens § 8, stk. 1, og var omfattet af overgangsbestemmelsen i § 27, stk. 4. Styrelsen fandt, at der ikke var anledning til at behandle anmeldelsen yderligere.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 27

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§27, stk. 4

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke angivet