Mødedato: 25-04-2001

Opfyldelsen af Arla Foods tilsagn

Resumé

Sagen vedrører henholdsvis fusionerne mellem MD Foods og Kløver Mælk i marts 1999 og mellem MD Foods og Arla e.k i april 2000, hvoraf MD Foods indgik aftaler med Konkurrencestyrelsen om tilsagn, der skulle opveje de konkurrencemæssigt skadelige virkninger af fusionen. Tilsagnene i aftalerne omfattede: 1) frasalg af mejerikapacitet, 2) ingen konkurrenceklausuler ved salg af mejeriejendom, 3) vedtægtsændringer, 4) adgang til MD Foods distributionsapparat, 5) engroskøb og -salg, 6) salg af standardprodukter til konkurrenter og 7) mindretalsbeskyttelse. Konkurrencestyrelsen vurderede, at Grøndal Mejeri og Allested Mejeri begge opfylder kravene til kapacitet, som det fremgår af aftalen mellem Arla Foods og Konkurrencestyrelsen. Uhrenholt er aktiv på mejerimarkedet og opfylder således kravet om at være en konkurrent – dog især i udlandet. Løgismose er en innovativ virksomhed, der allerede nu har markeret sig med en række nicheprodukter. Virksomheden har kontakt til store dele af dansk detailhandel, som de også fremover vil kunne bygge på. Løgismose må således ligeledes anses for en seriøs køber og konkurrent til Arla Foods – især inden for det voksende økologiske marked samt specialprodukter.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

opfølgning

Opfølgninger

Nej

Brancher

Mejeri

Samhandeler

Ikke relevant