Mødedato: 28-11-2005

Opfølgning på fusions-tilsagn (FAS)

Resumé

Konkurrencerådet godkendte på et møde den 25. september 2002 et samarbejde mellem Politiken, Berlingske Tidende og Jyllands-Posten om oprettelse af et joint venture, FAS (nu InfoMedia Huset A/S), som drev en nyhedsarkivdatabase og solgte elektronisk presseovervågning på baggrund af moderselskabernes dagblade. Etableringen af joint venture-samarbejdet indebar blandt andet, at FAS fik tildelt en eneret til at udnytte redaktionelt stof i elektronisk form fra moderselskabernes landsdækkende dagblade.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant