Mødedato: 28-11-2001

Opel Danmarks rabatsystem

Resumé

Konkurrencestyrelsen iværksatte i april 2000 en undersøgelse af konkurrenceforholdene på autoområdet. Styrelsens undersøgelse påpegede manglende konkurrence på markedet for salg af reservedele og pegede på loyalitetsskabende bonussystemer som en af årsagerne hertil. Styrelsen udarbejdede på den baggrund et notat om Opel Danmarks bonusprogram 2001, der blev sendt i høring den 14. september 2001. Opel Danmark rettede umiddelbart herefter henvendelse til styrelsen med forslag til ændringer af det nuværende bonusprogram 2001. Styrelsen fandt ikke, at Opel Danmarks nye rabatsystem udgjorde et misbrug af den dominerende stilling.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

SSNIP