Mødedato: 11-01-2016

Omkostningsundersøgelse af Dankortet gennemført

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en undersøgelse af omkostningerne ved driften af dankortsystemet. Undersøgelsen er en del af styrelsens tilsyn med en bekendtgørelse, der regulerer, hvad fysiske forretninger skal betale til Nets for at modtage Dankort. Ifølge styrelsens undersøgelse udgjorde omkostningerne 489 mio. kr. i 2014. Dette er 126 mio. kr. lavere end omkostningerne i 2012, hvor omkostningerne udgjorde 615 mio. kr. Faldet skyldes, at Nets og bankerne har indrapporteret færre omkostninger, samt  at styrelsen har foretaget en revision af undersøgelsen i forhold til tidligere år.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Betalingkort

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Overpris

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant