Mødedato: 07-07-2008

Omdannelse af Broadcast Service Danmark A/S til et selvstændigt fungerende joint venture

Resumé

Fusionen vedrørte Broadcast Service Danmark A/S (BSD), der var ejet af Danmarks Radio (DR) og TV 2|Danmark A/S (TV 2) i fællesskab. BSD er et serviceselskab, der på vegne af DR og TV 2 forestod alle opgaver vedrørende anlæg, drift og vedligeholdelse mv. af 24 tv-master på op til 150-300 meter, som var ejet af DR og TV 2. Masterne var grundlaget for det jordbaserede eller ”terrestriske” sendenet. KFST så en række problemer ved fusionen, herunder at de høje master er en uomgængelig infrastrukturfacilitet for alle, der skal udsende tv-signaler via det terrestriske sendenet. Dette kunne omsættes i urimelige priser og vilkår. Fusionen kunne dog godkendes med tilsagn, jf. § 12 c, stk. 2, jf. § 12 e, stk. 1. Tilsagnspakken omfattede prissætning, som sikrer ligebehandling for ejeren og tredjemand. Brugere af højtplacerede masteinstallationer har ret til medbenytte antennesystemer og installere eget udstyr samt ret til, med rimelig frist, at opsige deres aftaler.