Mødedato: 15-12-1999

Oliebranchens forsikringsordning

Resumé

På baggrund af et lovkrav om forsikring af for ejere af olietanke med et rumindhold på under 6000 l, anmeldte Oliebranchens Fællesrepræsentation sammen med Topdanmark en samarbejdsaftale vedrørende forsikring til Konkurrencestyrelsen med anmoding om en ikke-indgrebserklæring eller subsidiært en individuel fritagelse fra forbuddet i KL § 6, stk. 1, efter KL § 8, stk. 1. Styrelsen fandt, at da aftalen indeholdte konkurrencebegrænsende bestemmelser, ville der ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring. Derimod opfyldte aftalen betingelserne for individuel fritagelse, da samarbejdet var en forudsætning for oprettelsen af et nyt marked. Konkurrencerådet meddelte parterne, at der var givet fritagelse, men ikke længere end det ville skønnes nødvendigt for at få det nye marked til at fungere.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Forsikring/Pension

Samhandeler

Ikke angivet