Mødedato: 28-02-2018

Økonomisk Forening for Persontransports koordinering af sine medlemmers tilbudsgivning (ØFP)

Resumé

Økonomisk Forening for Persontransport (ØFP) er en brancheforening for 24 vognmænd i Midtjylland, der byder på offentlige opgaver om persontransport på vegne af sine medlemmer. Samtidig forbød ØFP’s vedtægter medlemmer selv at byde på de opgaver, som ØFP bød på. Opgaverne vedrørte persontransport – som for eksempel skolekørsel og patientbefordring – i Midtjylland. I sin afgørelse fandt Konkurrencerådet, at ØFP havde foretaget en ulovlig koordinering af sine medlemmers tilbudsgivning og havde som målsætning at begrænse den interne konkurrence mellem ØFP’s medlemmer i de udbud, som ØFP bød på og dermed den konkurrence, et udbud ellers ville medføre. Derudover vurderede konkurrencerådet, at det var problematisk for konkurrencen, at ØFP’s medlemmer ikke havde mulighed for at samarbejde med ikke-medlemmer om at byde på udbud, som ØFP bød på. Udover at påbyde et stop for adfærden besluttede Konkurrencerådet at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på strafferetlig forfølgelse. I Marts 2020 blev sagen lukket ved bødeforlæg på DKK 400.000.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Bøde i 2020