Mødedato: 29-01-2003

Offentliggørelse af notat om Realkredit Danmarks formidlingshonorarer

Resumé

Realkredit Danmark A/S (RD) anmeldte den 3. september 2002 to alternative tillægsaftaler til eksisterende aftaler med lokale ejendomsmæglere om formidling af realkreditlån mv. til privatmarkedet. RD anmodede om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens § 9, subsidiært om individuel fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1, såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kunne meddeles. Der blev i sagen meddelt en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9. Stadfæstet af ankenævnet.

Myndigheder

Rådet

Regler

Aktindsigt

Udfald

stadfæstet

Opfølgninger

Nej

Litra

§13, stk. 2, jf. stk. 4

Brancher

Ejendomsmægler

Samhandeler

Ikke angivet