Mødedato: 15-12-1999

Nykredits aftaler med pengeinstitutter

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Nykredit, at selskabets aftaler med en række pengeinstitutter om henholdsvis formidling af realkreditlån og garantistillelse for realkreditlån formidlet til Nykredit ikke falder ind under forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Konkurrencestyrelsen lagde i den forbindelse vægt på, at aftalerne ikke indeholdte bestemmelser om mestbegunstigelse, eksklusivitet eller andre eventuelle konkurrencebegrænsende elementer.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. § 9

Brancher

Realkredit

Samhandeler

Ikke angivet