Mødedato: 24-02-2016

Nykredit Mægler A/S – Bødevedtagelse

Resumé

Nykredit Mægler A/S har vedtaget en bøde på 3.750.000 kroner. Ledende medarbejder har vedtaget bøde på 25.000 kroner. Sagen er en udløber af Konkurrencebegrænsende samordning i ejendomsmæglerbranchen. Rådsafgørelse af 25/1-2012. Her havde mælgerbranchen indgået en aftale om de skulle nægte boliga.dk at gøre brug af den enkelte mælgers billeder til husannoncer. Dette identificeret Konkurrencerådet som en aftale om boykot i strid med KL § 6.